วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

วิธีการสร้างเกมส์ด้วย excel 2007

1. หาภาพให้ตรงกับเกมที่ต้องการ เก็บภาพรวบรวมไว้ใน  Folder  จำนวน 15 ภาพ
2. กำหนดค่าความกว้างของตารางดังนี้  
A=6             
B,L=4
C,E,G,I,K=15
D,F,H,J=3
M=6
N=20
3. ปรับค่าความสูงของแถว 7,13,20,27 = 20
4. ผสานเซลล์  B1- B3 –L1- L3 ไว้สำหรับเขียนชื่อเกมส์ โดยใช้ Word Art  และลงสีเปลี่ยน Front ตามชอบ
5. ผสานเซลล์ B5 - B6 – L5 - L6 ไว้เขียนคำอธิบายการเล่นเกมส์ ตกแต่งพื้นสีและใส่กรอบตามชอบ
6. ผสานเซลล์ C9-C12 , E9-E12 , G9-G12 , I9-I12 , K9-K12
          C16-C19 , E16-E19 , G16-G19 , I16-I19 , K16-K19
          C23-C26 , E23-E26 , G23-G26 , I23-I26 , K23-K26
7. นำภาพที่ได้มาวางในช่องเซลล์ที่ผสานไว้จนครบ  15  ภาพ
8. พิมพ์ชื่อกีฬาหรือคำศัพท์ที่ถูกต้องไว้ที่เซลล์ N12 จนครบตามจำนวนภาพ
9. ซ่อนตัวอักษรด้วยการแต้มสีขาวบนตัวอักษร 
10. พิมพ์สูตรและฟังก์ชั่น เพื่อให้คะแนน ดังนี้  เช่น
                เซลล์ C13 พิมพ์ =IF(C12="FOOTBALL",1,0)
หมายความว่า ถ้าเซลล์ C12 มีคำว่า Football ให้คะแนน 1 แต่ถ้าไม่ใช่ให้ 0
เซลล์ E13 พิมพ์ =IF(E12="Ski ",1,0)
เซลล์ G13 พิมพ์ =IF(G12="VolleyBALL",1,0)
เซลล์ I13 พิมพ์ =IF(I12="Boxing",1,0)
เซลล์ K13 พิมพ์ =IF(K12="Run",1,0)
เซลล์ C20 พิมพ์ =IF(C19="Swim",1,0)
เซลล์ E20 พิมพ์ =IF(E19="Sipak",1,0)
เซลล์ G20 พิมพ์ =IF(G19="Tennis",1,0)
เซลล์ I20 พิมพ์ =IF(I19="Pingpong",1,0)
เซลล์ K20 พิมพ์ =IF(K19="Badminton",1,0)
เซลล์ C28 พิมพ์ =IF(C27="Bicycle",1,0)
เซลล์ E28 พิมพ์ =IF(E27="Baseball",1,0)
เซลล์ G28 พิมพ์ =IF(G27="Patong",1,0)
เซลล์ I28 พิมพ์ =IF(I27="Golf",1,0)
เซลล์ K28 พิมพ์ =IF(K27="Basketball",1,0)
11. ทำช่องรวมคะแนนที่  N5-N7 โดยใช้วิธีผสานเซลล์ พิมพ์คำว่า “คะแนน”
12. ผสานเซลล์ช่อง N8-N11 พิมพ์คำสั่ง =SUM(C14,E14,G14,I14,K14,C21,E21,G21,I21,K21,C28
 13. ตกแต่งลงสี ใส่กรอบระหว่างภาพให้เรียบร้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น